A KOPORSÓ
(NEGYEDIK RÉSZ, EGER VESZEDELME, 14. fejezet)

A romlás napról napra terjed a falakon. Kőmívesmunkával már többen is foglalkoznak. Az őr is több éjszakánkint. Másnap, mikor újra megszólalnak a török ágyúk, tíz öl magasan föccsenik ki a habarcs a falakból, s az oda lőtt ágyúgolyó benn marad a falban örökre.

A feladatsor letölthető ide kattintva

– Csak lőjetek! – kiáltja a vén Cecey. – Erősítsétek a falunkat vassal.

De a tizedik napon már berakatlan romlásokra is virrad a török. Nem bírták éjjel megjavítani valamennyit.

A második hét végén egy szűrös, vén paraszt jelentkezett a kapunál. Nem hevesi szűr volt rajta. De azért beeresztették.

Dobó a piacon fogadta. Tudta, hogy megint levelet küldtek.

Hová való kend? – kérdezte haragosan.

Csábrági lakos vagyok, uram.

Mit keres itt?

Hát… lisztet hoztam, uram, a töröknek.

Mennyit?

Hát… tizenhat szekérrel.

Ki küldte kendet?

A tiszttartó úr.

Nem tiszttartó úr az, hanem alávaló pribék!

Hát, uram… meg kellett hódolnunk. Nem akartunk úgy járni, mint a szomszéd.

Ki az a szomszéd?

Drégely vára, uram.

Levelet hozott kend, ugye?

Hát… azt hoztam vóna…

A töröktől?

Onnan, uram.

Mondta-e kendnek a lelkiismerete, hogy bűnt cselekszik, mikor a levelet elhozza?

Hát… tudom is én, mi van a levélben.

Lehet-e jó abban, ami töröktől jön?

Az ember nem felelt.

Tud-e kend olvasni?

Nem.

Dobó az asszonyokhoz fordult.

Hozzatok ki egy fazék parazsat. Hoztak. Kifordították a földre. Dobó rávetette a levelet.
Fogjátok meg ezt a vén hazaárulót, és tartsátok a füstjébe. Szagold, hitvány, ha olvasni nem tudod!

Aztán kalodába verette, és ott hagyta a piacon: lássa a vár népe, hogyan jár, aki a töröktől levelet fogad el.

A jelenetnek tanúi voltak a hadnagyok is. A nép is odacsoportozott. Nevették és bámulták az embert, aki könnyezett a füsttől és elkeseredéstől.

– Látod, bibás! – mondotta neki a cigány. – Minek álltál be postásnak?

A levél hol vörös, hol fekete lemezekre bomlott a parázson. Mikor vörös volt, a betűsorok fekete cifraságokként jelentek meg rajta. Mikor meg elszenesedtek a lapok, akkor a betűk egy percig izzó vörösen kacskaringóztak rajtuk.

Gergely is ott állt.

Mikor a parasztember belépett a kapun, minden ágyú elhallgatott.

A török várta a választ.

Kapitány uram – mondotta Gergely, mikor kiléptek a csoportból -, én akaratlanul is elolvastam egy sort a levélből.

Minek olvastad el? – felelte Dobó vállat vonva. – Én nem olvastam el, mégis tudom.

Hát nem volna érdemes róla beszélni – folytatta Gergely -, de hogy az az egy sor olyan igazi pogányos volt, nem állhattam meg, hogy kegyelmednek meg ne mondjam.

Dobó sem azt nem mondta, mondd; sem azt, hogy – ne mondd.

Hát Gergely folytatta:

Ez volt a sor: Vagy pedig kész-e a koporsód, Dobó István? Dobó hümmentett:

Hát kész. S ha ezzel azt akarja kérdezni, hogy elkészültem-e a halálra, hát erre az egyre megfelelek neki.

Negyedóra múlva fekete koporsó jelent meg a várfalon. A két sarkánál, két vasláncon, két kopja tartotta. A vitézek letűzték a két kopja nyelét a kőrésekbe.

A török ágyúk erre újra megdördültek.


Képek:

 


Videók:


Összerakási útmutató:

Egri vár összerakási sorrendje:


Mintaprogramok:

(A képre kattintva letölthető a mintaprogram Studuino szoftver saját formátumában, ezután a Studuino programban File/Open lehetőséggel megnyitható!)

A vár programja:


Összeállította: Sugár Sára

A tananyagok előkészítésében közreműködött: Bognár Amália, Zolnainé Baksa Márta Bea, Karsai Győzőné, Benedekné Fekete Hajnalka, Klement Krisztina, Szandavári Balázs

2018.

Az Abacusan-ArTeC Keltsd életre! digitális pedagógiai eszközcsomag forgalmazója az Abacusan Stúdió Oktatásszervező Nonprofit Kft.