Ízelítő az Keltsd életre! szövegértési digitális pedagógiai eszközcsomagunkból.

Az AbacusanArTeC Keltsd életre! eszközcsomag célja, hogy a 8-14 éves gyermekek olvasási kedvét, szövegértési kompetenciáit a robotika vonzó, izgalmas világát segítségül hívva fejlessze.

A készlet színes építőelemei kiválóan alkalmasak a „világépítésre” – a szépirodalmi, történelmi vagy akár ismeretterjesztő szövegek helyszíneinek, figuráinak, akár tájképeinek modellezésére, vizuális megjelenítésére.

A robotika alkatrészek segítségével a figurák, jelenetek életre kelthetők, így a cselekmény értelmezése, ok-okozati összefüggései kerülnek előtérbe.

A készlet kiválóan alkalmas projektek kivitelezésére: a szöveg részletekben történő feldolgozása, a hozzá kapcsolódó háttérinformációk felkutatása, ugyanakkor a robotikai megoldáshoz szükséges fizikai, informatikai ismeretek integrálása, majd az „életre keltett” részletek összefűzése adja meg a projekt tartalmi ívét.